Mòdul Extranet

Portal de consulta de documentació per SAP Business One

Estalviï temps en la gestió d'informació, afegint una Extranet de Clients en SAP Business One perquè els seus clients puguin accedir a les seves dades.

Estalviï's tot el temps que dedica a enviar les dades de SAP Business One als seus clients. Faci que siguin ells els qui realitzin les consultes.

 

Agilitzi la consulta d'informació i canalitzi les incidències a través d'un portal en Internet

El mòdul Extranet està totalment integrat en SAP Business One, ofereix als seus clients la consulta d'informació de facturació, albarans, abonaments, comandes, lliuraments, etc. a través d'un portal en Internet amb accés per usuari.

També permet la gestió de Servei tècnic, amb altes d'incidències, gestió d'estat i consulta de trucades a servei.

La configuració del mòdul ofereix possibilitats d'assignació de permisos d'accés segons tipus d'informació per cada usuari.


Mapa de relacions Extranet per SAP Business One

Novetat: Mapa de relacions

El mòdul Extranet incorpora ara un mapa de relacions entre documents de funcionament similar al que utilitza SAP Business One. Gràcies al Mapa de relacions, podrà visualitzar gràficament l'origen i organització entre documents.


El mòdul es presenta en les següents configuracions:

 • Bàsic: accés a dades de facturació:
  resum de Comandes, Albarans, Devolucions, Factures i Abonaments amb la possibilitat de descàrrega en format PDF: 133€/mes
 • Dades d'impostos:
  visualització de dades fiscals amb la possibilitat de descàrrega en format MS Excel: 66€/mes
 • Gestió de Servei Tècnic:
  Visió i creació de les trucades de servei de SAP Business One: 66€/mes
 • Multi-idioma: interfície d'usuari amb suport multi idioma: 53€/mes
 • Alta comandes: possibilitat d'alta de comandes amb assignació de preu per client definit en SAP: 990€
 • Alta devolucions: possibilitat de crear devolucions: 39€/mes
 • Descàrrega de material:
  possibilitat de tenir diferents materials descargables: 390€
 • Solucionador de Problemes: generador de solucions de diferents situacions per model en SAP BO i visualització a l'usuari en el mòdul Web: 53€/mes
 • Catàleg d'imatges amb carret de compra i generació de comandes : 99€/mes

* La quota mensual és un lloguer per ús i inclou actualització a noves versions i les seves funcionalitats.

* En aquest preu mensual aquesta inclòs un descompte especial del 50% per als nostres clients SAP Business One. En cas de contractació per part de no clients no s'aplicarà aquest descompte i el pagament serà anual.

* El mòdul Extranet funciona per a una empresa individual. En el cas de contractació per més d'una empresa, l'import per a la segona i següents és del 50%

* Cost d'allotjament Cloud no inclòs en el preu del mòdul.


Extranet - Módulo SAP BO

El mòdul Extranet li permet accedir a les dades de SAP a través d'un portal extranet amb control d'accés d'usuari des de SAP Business One.

Preu: 1 990,00 €/mes

 • Sense gestió SAT
 • Amb Gestió SAT
 • Sense Multi-idioma
 • Amb Multi-idioma
 • Sense Alta de comandes
 • Amb Alta de comandes
 • Sense Alta de devolucions
 • Amb Alta de devolucions
 • Sense descàrrega de material
 • Amb descàrrega de material
 • Sense Solucionador de problemes
 • Amb Solucionador de problemes
 • Sense catàleg d'imatges
 • Amb catàleg d'imatges
 • Sense dades d'impostos
 • Amb dades d'impostos