Be.as Producció

Be.as Gestió de la línia de producció

Gestió de producció i logística de la cadena de subministrament, gestió de compres i subcontractacions per a PIMES

Be.as és un mòdul per a SAP Business One que li permet planificar i controlar tot el procés productiu, a més de controlar de manera exhaustiva els temps de producció. La interfície gràfica d'aquest mòdul fa la gestió senzilla i fàcil d' utilitzar.

 

Novetat Be.as 9.2: Importació de models AutoCAD amb les seves peces i materials.
El nou centre de integració permet la importació directa de forma senzilla i detallada dels seus projectes en una extensa varietat de formats.

Beas Importació de models AutoCAD

 

Amb Be.as pot observar en temps real la rendibilitat dels seus processos: compres, ordres de fabricació, clients, lliuraments, etc. i prendre decisions en base als informes obtinguts.

Be.as està totalment integrat amb la comptabilitat de SAP Business One, per tant tota acció comptable té un reflex immediat entre Be.as SAP.

Control de temps i costos de producció

Mitjançant el mòdul Be.as els seus empleats imputen els temps de producció i vostè pren decisions en conseqüència, sobre la millora de la seva cadena productiva, rendiment, habilitats del personal, etc.

Control de qualitat

Gestió avançada del control de qualitat tant de compres com de control intern, utillatges, calibratges, deformació d'assajos i amidaments, regles d'error màxim i mínim, nivells de control, etc.

Amb una senzilla configuració, pot integrar el Control de Qualitat en el seu procés productiu a SAP Business One.

Beas Producció

Axalpha Consulting és Partner Oficial Especialista de Be.as i SAP Business One.

SOL·LICITAR DEMO

Sol·licitar demo de Be.as sense compromís

Sol·licitar demo

 

Gestió del procés de producció

Planifiqui i controli tots els detalls del seu procés productiu, des del consum elèctric de la maquinària fins a la minva de material (ferralla i subproducte). Faci simulacions i decideixi com optimitzar el procés.

  • Gestió d'ordres de facturació
  • Planificació de capacitat finita
  • Planificació de necessitats de material amb recomanacions de compres
  • Terminal de presència
  • Simulació de costos
  • Anàlisi de costos de producció (comparació entre cost teòric i cost real de producció)
  • Control de qualitat
  • Importació de models CAD amb les seves peces i materials
  • Integració de màquines i el seu manteniment
  • Calendari de disponibilitat de màquines

Característiques de Beas Producció

Característiques del paquet bàsic Beas

Mòdulos addicionals Beas

Eines tecnològiques destacades

Be.as per HANA

Be.as està optimizat també per a la sintaxis SAP HANA, funcionant en paralel amb HANA y MSSQL. El mòdul opera amb totes les seves funcionalitats sobre aquesta nova plataforma, obtenint totes les aventatges de velocitat i transferència d'informació instantània de HANA.